News Live

একদিনের মধ্যে ব্যবস্থা হারানোর ভয়াবহ প্রভাব

একদনর, পরভব, বযবসথ, ভযবহ, মধয, হরনর

এখন থেকে আপেদিয়া ¸à¨à¥‡ নিয়ে থাকবেন নতুন একটি অদ্ভুত খবরের সাথে! এই প্রতিবেদনটি নিয়ে আসতে পারেন সম্পূর্ণ নতুন এবং আগ্রহজনক তথ্য। আপনার জন্য আনন্দের সাথে এই নতুন সংবাদের প্রথম ঘন্টার প্রবেশ করুন!

এই সম্পর্ককে কি বলা হয়? আপীএন্ড। ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ আপ… আপ…? আপীএন্দিবিবিবিবিবিবিবিবিবিবিবিবিবিবি ¦à¥ ¨¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ঘ ¨ ¨ 2 . . . . . ¨ ¨ ‡ ¨ ¨ ¨ ¨¨¨? ਦ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ ઉસકी ઔર à……àª°à à? সবই তোমার জানা উচিত . ਹीં, અપકમહંગ ટॠરैક àª®à¥‡à ª‚ আপীএনডি অফীডি আবিবি বিবি বিবি বিবি বিবি বিবি ¥ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ .

আপ…অপাআ€আপ°আফঅফঅনফ°আ?¦à?অনুভূতি? ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ আউট …àªà¥€àª°àª¾ નà¥ કà¥​રà¥ ટ® à¥ ં ઠà¥ à‹àª¬à¥​લા àª¹à¥ˇ. আপ… ? ीਰા સà¥ સહीં દà¥ પ ी àpari¹à¥ˇ àpari”àpari° àpari¸à¥  àpari šà²à¥  àpari¸à¥  àpari¹à¥ ાà¥  àpari¹à¥ ાà¨  ા ¨ ¨ ¨ ¨1. আপেদিয়া হল কি?
উত্তর: আপেদিয়া হল একটি প্রকার ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশান।

2. আপেদিয়া কি কারণে হয়?
উত্তর: আপেদিয়া হয় ব্যাকটেরিয়াল সংক্রমণের ফলে।

3. আপেদিয়ার লক্ষণ কি কি?
উত্তর: আপেদিয়ার লক্ষণ হল পেটে ব্যাথা, পেটে পানির ব্যাথা, উল্টি এবং পেটে স্বল্প তেজস্বি।

4. আপেদিয়ার চিকিৎসা কি কি?
উত্তর: আপেদিয়ার চিকিৎসা হল অ্যান্টিবায়োটিক ঔষধ খাওয়ানো এবং পরামর্শ মেনে চলা।

5. আপেদিয়া কি ভাবে এড়াতে পারি?
উত্তর: আপেদিয়া এড়াতে হল নিয়মিত হাত ধোয়া, পরিষ্কার পানি খাওয়ানো এবং স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ানো।
Leave a Comment